Company logo Bio-Assistance
Twój partner w pracach B+R nad nowymi lekami
Manufacturing of monoclonal antibodies

Zapewnianie materiałów do badań

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

  • Dobór i tworzenie formulacji (tabletki, kapsułki, zastrzyki, aerosole i suche pudry do inhalacji)
  • Dobór producenta a następnie zarządzanie wytwarzaniem produktów potrzebnych do badań przedklinicznych i klinicznych fazy 1, 2 i 3 zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GCP)
  • Charakteryzowanie, kontrola jakości i zwalnianie produktu leczniczego do badań
  • Badania stabilności badanego produktu leczniczego