Company logo Bio-Assistance
Twój partner w pracach B+R nad nowymi lekami
Montreal

Witamy w Bio-Assistance

Bio-Assistance to firma kanadyjska z siedzibą w Montrealu, specjalizująca się w projektowaniu i prowadzeniu prac rozwojowo-badawczych nad nowymi lekami dla instytucji akademickich oraz firm biotechnologicznych i farmaceutycznych.

Bio-Assistance oferuje doradztwo w planowaniu i projektowaniu badań oraz zbieraniu danych w procesie rozwoju nowych produktów farmaceutycznych, biopodobnych i biotechnologicznych. Specjalizuje się również w kierowaniu podwykonawstwem badań przedklinicznych i klinicznych jedno- i wieloośrodkowych fazy pierwszej, drugiej i trzeciej na świecie.

Bio-Assistance korzysta z sieci usług preferowanych i sprawdzonych przez siebie organizacji prowadzących badania przedkliniczne (CRO), organizacji produkcji zleconej (CMO), jak również z usług fachowców o unikalnej ekspertyzie w poszczególnych etapach procesu rozwoju nowych produktów leczniczych i w specyficznych wskazaniach terapeutycznych.